De specialist in legionellapreventie
Foto zwemmer, onderzoek en apparatuur

Risicoanalyse en beheersplan


Een risicoanalyse en beheersplan legionella mag voor onderstaande installaties alleen worden uitgevoerd door BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.

Risicoanalyse

De collectieve (drink)waterinstallaties die zich in hier onder genoemde gebouwen bevinden zijn onderworpen aan een streng regime wat inhoud dat hiervoor een risicoanalyse moet worden opgesteld en afhankelijk van de bevindingen een beheersplan:

 • Instellingen voor medisch specialistische zorg, met uitzondering van zelfstandige behandelcentra;
 • Revalidatiecentra met overnachting;
 • Oncologische en radiotherapeutische instituten;
 • Verpleeghuizen;
 • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten;
 • Instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten;
 • Verzorgingshuizen;
 • Herstellingsoorden;
 • Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden;
 • Maatschappelijke opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden;
 • Een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen of gedeelten daarvan met een logiesfunctie, met uitzondering van recreatiewoningen, huisjes op volkstuincomplexen en gebouwen waar uitsluitend wordt overnacht door personen die ter plaatse werkzaam zijn;
 • Een gebouw met een woonfunctie waar bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verleend aan meer dan vijf personen;
 • Een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;
 • Een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen of gedeelten daarvan met een celfunctie;
 • Een badinrichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, voor zover ten minste één bassin een wateroppervlakte van twee m2 of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter;
 • Een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van op de grond staande bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
 • Een haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen;
 • Een truckstop, benzinestation, wegrestaurant of andere locatie die verband houdt met het wegvervoer, waar douchefaciliteiten aanwezig zijn, bestemd voor openbaar gebruik.

Uitzonderingen: Indien het in bovenstaande gebouwen gaat om een eenvoudige installatie (gedefinieëerd als : Een installatie die overeenkomt met die van een eengezinswoning) hoeft niet aan legionellapreventie te worden gedaan.

Beheersplan

Uit de risicoanalyse kan een aantal knelpunten naar voren komen die een kans op ongewenste legionellagroei bevorderen. Om deze knelpunten te verhelpen zijn benaderingen mogelijk:

 • Eenmalige technische maatregelen:
 • Inkorten lengte van de uittapleidingen;
 • Verhogen van de temperatuur;
 • Het plaatsen van keerkleppen;
 • Aanpassen leidingdelen met onvoldoende verversing;
 • Wegnemen van dode leidingdelen;
 • Opstellen van installatietekening of beschrijving

Toepassen van thermisch beheer en het bijhouden hiervan in een logboek

Wekelijks spoelen van tappunten
Maandelijks controleren van temperaturen
Halfjaarlijkse bemonstering*
Jaarlijkse controle verzegelingen
Jaarlijkse controle keerkleppen
Jaarlijkse onderhouder warmwaterbereider (Sediment verwijderen/ontkalken)
Jaarlijkse kalibratie van temperatuuropnemers
Jaarlijkse toepassen van meetprogramma

* Monstername en analyse mag voor deze installaties alleen worden gedaan door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 of een gelijkwaardige norm

Het aantal monsters hangt af van het aantal tappunten. In onderstaande tabel kunt u aflezen hoeveel monsters genomen moeten worden.


Aantal tappunten Verplicht aantal meetpunten
tot 50 2
51-100 4
101-200 6
201-400 8
401-800 10
801-1600 12
meer dan 1600 14

  

     Inloggen


Het laatste nieuws

Verhuizing TPC BeheerILT inspecteert truckstops op legionellaOnschuldige variant van Legionella aangetroffen bij BMCLegionella gevonden in helft gemeentelijke sporthallen6 zieken en 1 dode door legionellabesmetting in SalouLegionella aangetroffen in drie sporthallen in EmmenDouches op sportpark Tegelen weer vrij van legionellaHASLOU COMPLEX LEGIONELLAVRIJMaatregelen tegen legionella goedgekeurdLegionella bacterie en asbest in de flatWeer legionella in WestwijkLegionella gevonden in douches kleedkamersMade in Limburg 24 okt 2015Legionella bewoner Maria Mater in t VeldLegionella treft bordeelKunstenaar Cor Melchers overlijdt aan legionellaLegionella eist levens in New YorkLegionella in douches Alkmaarse basisschoolKans op legionella in douche hygienesluisLegionella aangetroffen in RivierenbuurtLegionella in gymzalen Eys en WahlwillerLegionella in kleedlokalen buitensportLandelijk Overlegorgaan Preventie Legionella LOPLLegionella in kleedlokalen van Geusseltbad in MaastrichtKoeltorens oorzaak legionella PortugalMan overleden na besmetting met legionella in GrosthuizenVerhoogd aantal meldingen van legionelloseLegionella in drinkwater Arcus College HeerlenLegionellabacterie bedreigt OktoberfestenLegionella gevondenJuridische knelpunten bij toepassing alternatieve techniekenLegionella ziekte aantal gemelde gevallen blijft stijgenBerichtgeving uit Duitsland over de legionella uitbraakGolf van ziekte in Warstein zoeken naar vervuilde aircoeKiosk Caleffi instructies op YoutubeILT inspecteert hotels op legionella maatregelenLandelijk congres Alternatieve technieken tegen LegionellaOpnieuw legionella in SportcentrumLegionella bij tandheelkunde van UMCGLegionella alarm voor hardlopers Batavierenrace

Total Project Care
Hofkamp 12
6161 DC Geleen

Tel. : +31 (0)46 - 4361200
Fax : +31 (0)46 - 4361480

info@totalprojectcare.nl

© 2013 TPC   |   Privacy/Cookie statement   |   © Website Pyramid-IT